e-paðtas: info@inpleno.lt
 
atgal <<< kita nuotrauka >>> pirmyn
 
 
Akropolio boulingas „APOLLO” – ðokiø „boksas“
Projektas: UAB „Performa”
Gamintojas: UAB „In pleno”